ANTONI KRUPA

Urodziłem się 17 lutego 1948 r. w Zakopanem. W roku 1962 rozpocząłem naukę w Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu. Szkołę tę ukończyłem w roku 1967 uzyskując tytuł technika budowy instrumentów lutniczych.

W 1968 r. rozpocząłem studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studia ukończyłem w 1973 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii drewna. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Harajdy. Jej tematem były zagadnienia akustyczne własności drewna rezonansowego.

W latach 1973-78 pracowałem w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu na stanowisku konserwatora instrumentów lutniczych gdzie współpracowałem z prof. Włodzimierzem Kamińskim, wybitnym polskim muzykologiem i teoretykiem sztuki lutniczej. Równocześnie w tym samym roku rozpocząłem pracę w Państwowym Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu jako nauczyciel lutnictwa.
Antoni Krupa >> 1/3

© arnev.net