wiolonczela
Krzysztof Krupa
- złoty medal - Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Moskwie
wiolonczela
Marcin Krupa 2004 r.
wg modelu D. Montagnany
galeria - wiolonczele

© arnev.net