Nagrody i wyróżnienia - Antoni Krupa

 • 1979 r. - Poznań - I Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Z. Szulca - II i IV
      nagroda za skrzypce 3/4 oraz wyróżnienie za najlepsze walory lutnicze,
 • 1981 r. - Poznań - VII Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
      im. H. Wieniawskiego - udział w etapie finałowym i tytuł laureata
 • 1984 r. - Poznań - II Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. S. Szulca -
      I nagroda "Summa cum Laude" za skrzypce 1/2 i altówkę,
 • 1991 r. - Poznań - IX Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
      im. H. Wieniawskiego - IV nagroda za skrzypce oraz wyróżnienie
      za najwyższe walory brzmieniowe.

 • © arnev.net