Krzysztof Krupa

Urodziłem się 5 stycznia 1979r. w Poznaniu. W 1986r. rozpocząłem naukę w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec. W 1992r. rozpocząłem naukę lutnictwa, początkowo w pracowni mojego ojca Antoniego Krupy, a od 1994 w Państwowym Liceum Muzycznym. W 1998r. rozpocząłem studia pod kierunkiem prof. Andrzeja Łapy w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2003 r. uzyskałem dyplom i tytuł magistra sztuki w dziedzinie lutnictwo artystyczne przedstawiając wiolonczele, smyczek barokowy oraz pracę p.t. „Wiolonczela w twórczości Domenico Montagnany i innych przedstawicieli szkoły weneckiej w XVIII wieku”. Od 2003 r. jestem nauczycielem lutnictwa w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Poznaniu.
Krzysztof Krupa >> 1/2

© arnev.net